Map

Map

Hotele B&B w Polsce

Lista hoteli B&B w Polsce

Przegląd-map z naszych hoteli w Polsce

Otwórz mapę hotelu
Hotele B&B w Europie

Lista hoteli B&B w Europie

Przegląd-map z naszych hoteli w Europie

Otwórz mapę hotelu
Polityka prywatności
 • Kim jesteśmy?

  W związku z korzystaniem ze strony internetowej, B&B Hotels oraz osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do różnego rodzaju informacji, w tym Państwa danych osobowych, a w szczególności przetwarzać je w celach statystycznych związanych z użytkowaniem strony.

  Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej jest B&B Hotels Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Przymierza 6, 03-944, Warszawa, spółka zależna Financière Sun - naszej spółki dominującej zarejestrowanej we Francji (dalej zwana „B&B Hotels”).

  W jakich celach potrzebujemy Państwa danych osobowych ?

  Państwa dane osobowe przetwarzane są przez B&B Hotels głównie w celu potwierdzenia Państwa rezerwacji w naszych hotelach. Ponadto, Państwa dane możemy wykorzystywać:

  • do zarządzania Państwa kontem na naszej stronie internetowej, jeżeli posiadają Państwo takie konto;
  • do zarządzania Państwa programem lojalnościowym, jeżeli są Państwo członkiem jednego z naszych programów lojalnościowych (np. e-club);
  • w celach marketingowych oraz do wysyłania Państwu wiadomości i ofert. Mogą Państwo zrezygnować z tych informacji w prosty sposób, klikając link „zrezygnuj z subskrypcji” zamieszczany w każdym newsletterze;
  • aby móc się z Państwem skontaktować w razie potrzeby (np. w celu odpowiedzi na Państwa zapytania o rezerwacje);
  • w celu poprawy jakości świadczonych na rzecz Państwa usług [user experience];
  • w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. w celu udzielania odpowiedzi na dozwolone prawem zapytania ze strony organów administracji państwowej.

  W każdym przypadku dbamy o to, aby gromadzone przez B&B Hotels dane osobowe, były adekwatne dla celu, w jakim zostały zebrane oraz aby nie doszło do naruszenia Państwa prawa do prywatności.

  Jakie informacje zbieramy?
  • Państwa adres e-mail, jak również inne informacje na Państwa temat (np. nazwa użytkownika, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu itd.), o których podanie prosimy Państwa podczas rezerwacji, lub jeżeli zdecydują Państwo o rejestracji na naszej stronie internetowej, kontakcie z nami lub zapisaniu się do naszego newslettera lub przystąpieniu do programu lojalnościowego;
  • informacje uzyskane dzięki plikom cookies (patrz: informacje poniżej);
  • wszelkie informacje na Państwa temat, które decydują się Państwo ujawnić za pośrednictwem naszego centrum obsługi klienta lub drogą mailową;
  • Państwa adres IP, jak również informacje o Państwa przeglądarce stron internetowych, rodzaju systemu operacyjnego, rodzaju wykorzystywanego urządzenia stacjonarnego lub mobilnego, z którego Państwo korzystają by uzyskać dostęp do strony internetowej B&B Hotels.
  Cookies

  Nasza strona internetowa korzysta z tzw. „plików cookies”, dzięki którym nasze usługi są bardziej przyjazne dla użytkownika, lepiej dostosowane do potrzeb konkretnych użytkowników oraz dzięki którym możemy zapewnić skuteczniejszą ochronę danych osobowych. „Cookie” to niewielki plik tekstowy zapisywany przez Państwa przeglądarkę i przechowywany na Państwa urządzeniu. Wykorzystanie tych plików umożliwia nam poprawę jakości świadczonych na rzecz Państwa usług poprzez umożliwienie stronie „zapamiętania” użytkownika podczas odwiedzin na stronie lub jego identyfikację podczas kolejnych wizyt.

  Większość przeglądarek internetowych domyślnie umożliwia wykorzystywanie plików cookies. Mogą Państwo zablokować lub ograniczyć wykorzystanie cookies w Państwa przeglądarce. Niektóre z tych plików to tzw. „pliki sesyjne” [session cookies], które są automatycznie usuwane po Państwa wizycie. Z poziomu ustawień przeglądarki mogą Państwo usunąć wszystkie pliki cookies, które już zostały zainstalowane na Państwa komputerze lub też uniemożliwić ich przechowywanie w przyszłości. W takim przypadku jednak mogą być Państwo każdorazowo (przy każdej wizycie na stronie internetowej) proszeni o wprowadzenie odpowiednich danych, a niektóre usługi i funkcjonalności strony internetowej mogą nie być dostępne.

  Czy udostępniamy Państwa dane osobom trzecim?

  Możemy przekazać Państwa dane osobowe niektórym z naszych usługodawców celem świadczenia usług na Państwa rzecz. Wszelkie osoby trzecie, którym możemy udostępniać Państwa dane osobowe, są zobowiązane do bezpiecznego przechowywania danych oraz ich wykorzystywania wyłącznie w celu świadczenia usług, które świadczą na Państwa rzecz w naszym imieniu.

  Jak długo przechowujemy dane osobowe?

  Przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie do momentu, w którym konkretny cel, dla którego zostały uzyskane, zostanie osiągnięty, lub tak długo, jak długo mamy obowiązek je przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W momencie, w którym oznaczony cel przestaje istnieć, Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

  Jak chronimy Państwa dane?

  Korzystamy z odpowiednich środków prawnych, technicznych i organizacyjnych w celu ochrony Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub celowym przetwarzaniem przez osoby trzecie, jak również utratą, zniszczeniem bądź dostępem do danych osobowych przez osoby nieupoważnione.

  Prawa użytkowników

  W dowolnym momencie, w okresie, kiedy mamy dostęp do Państwa danych osobowych bądź je przetwarzamy, mają Państwo następujące prawa:

  Prawo dostępu - prawo do zażądania kopii danych osobowych, które zgromadziliśmy na Państwa temat.

  Prawo do poprawienia danych - prawo do poprawienia błędnych lub niepełnych danych osobowych.

  Prawo do bycia zapomnianym - w niektórych przypadkach przysługuje Państwu uprawnienie do żądania usunięcia danych osobowych Państwa dotyczących z naszych baz.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania - w niektórych przypadkach przysługuje Państwu uprawnienie do ograniczenia zakresu, w jakim B&B Hotels przetwarza Państwa dane osobowe.

  Prawo do przenoszenia - prawo do przeniesienia danych, które zgromadziliśmy na Państwa temat, do podmiotu trzeciego.

  Prawo do wyrażenia sprzeciwu - prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec niektórych rodzajów przetwarzania danych, takich, jak marketing bezpośredni usług B&B Hotels.

  Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego przetwarzania, w tym profilowania - w sytuacji, w której Państwa dane podlegałyby automatycznemu przetwarzaniu w formie profilowania (B&B Hotels, przed podjęciem takich czynności, poprosi o Państwa odrębną zgodę).

  Kontakt

  W przypadku pytań związanych ze stosowanymi przez B&B Hotels zasadami ochrony danych osobowych, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym specjalistą ds. ochrony danych pod adresem privacy@hotelbb.com.

  Linki do osób trzecich

  Strony internetowe B&B Hotels mogą zawierać łącza (odnośniki w formie linków) do stron zarządzanych przez osoby trzecie. Informujemy, że B&B Hotels nie ponosi odpowiedzialności za zasady przetwarzania danych osobowych, obowiązujące na tych stronach.

  Aktualizacje

  Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

  Polityka może podlegać okresowym aktualizacjom. Prosimy o zapoznawanie się z niniejszym dokumentem w regularnych odstępach czasu.